Klachtenregeling

Een effectieve klachtenregeling bij tandartspraktijken is essentieel om patiënten vertrouwen te geven. Ontdek hoe deze procedure zorgt voor kwaliteit en transparantie in de mondzorgervaring.

Contact opnemen

SpoedPoli Alkmaar

SpoedPoli Leiden

HMC Westeinde Den Haag

Spoedpoli Groningen

Van Kempen Zwolle (tegenover Isala Ziekenhuis)

CWZ Nijmegen

Klanttevredenheid

De Tandartsspoedpraktijk streeft naar een voortdurende verbetering van haar diensten. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Ondanks alle aandacht en inzet kan het soms anders lopen. Wij stellen het op prijs indien u de moeite wilt nemen ons te informeren over uw bevindingen, ook wanneer deze negatief van aard zijn. Op deze manier kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Indien u niet tevreden bent

U kunt uw opmerking, suggestie of klacht kenbaar maken door een email te sturen aan onze klachtenfunctionaris klacht@tandartsspoedpraktijk.nl. Vervolgens bespreken wij intern uw opmerkingen met de verantwoordelijke betrokkenen en nemen binnen zeven dagen contact met u op.

Contact opnemen

KRT tandartsen

Moderne praktijk

Tevredenheidsgarantie

De Tandartsspoedpraktijk streeft naar een voortdurende verbetering van haar diensten. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent.

KRT tandartsen

Tandartsspoedpraktijk is aangesloten bij KRT tandartsen.

24/7 bereikbaar

Onze spoedtandartsen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Klachtenprocedure

Mocht het onverhoopt niet lukken samen een oplossing te vinden dan kunt u gebruik maken van de ANT en KNMT klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De ANT en KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Meer informatie kunt u opvragen bij de KNMT, www.knmt.nl of de ANT, www.ant-tandartsen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,90cent p.m.)

Contact opnemen